De prijzen van voedingspapier dalen maar de overige kosten blijven hoog

Papierproducenten maken liever papier in zware grammages. Dat brengt gewoon meer op. Om die reden loopt de prijsevolutie in voedingspapier, dat doorgaans tussen de 30g/m² en 50g/m² ligt, altijd enkele maanden achter op de algemene prijsindexen. Dat zagen we ook bij de grote prijsstijgingen van afgelopen jaar. Bovendien zijn er tijdens de afgelopen crisisperiode grote voorraden opgebouwd die ervoor zorgen dat de vraag naar nieuw papier op dit moment erg laag ligt. Door deze hogere voorraden en een lagere vraag verwachten we effectieve dalingen in papierprijzen net na de zomer. En dat is na een periode van te grote inflatie goed nieuws.

Toch zijn er bij deze evolutie enkele kanttekeningen te plaatsen. De indexatie van de lonen van pakweg 11% is nefast voor de arbeidsintensieve processen die horen bij het maken van verpakkingen. Door een structureel gebrek aan vrachtwagenchauffeurs stijgen de transportkosten extreem en daalt bovendien de dienstverlening wat ook nog eens extra kosten met zich meebrengt. Algemeen bekend zijn de fors duurdere tarieven voor elektriciteit. Na de extreme prijzen in het najaar van 2022 zijn deze weer wat gezakt maar nog steeds structureel hoger dan een jaar geleden. Bovendien stijgen de tarieven opnieuw als gevolg van de veel hogere gasprijzen momenteel. Het is uitkijken naar de overheidsmaatregelen om de komende winter inzake energiekost goed door te komen.

De analyse van onze eigen voorraden en de hieraan verbonden inkooporders voor de volgende maanden, wijzen op de mogelijkheid om enkele prijzen naar beneden aan te passen. Dit zal op een goed overwogen basis moeten gebeuren. Afhankelijk van het type verpakking zal er een analyse moeten gebeuren om de gestegen loon- en energiekosten af te zetten tegen de dalende grondstofprijzen. Met plezier maken we dan ook een afspraak om uw assortiment samen in detail te bekijken en te checken waar we snel kunnen optimaliseren om maximaal in te spelen op de wijzigende marktomstandigheden.

Contacteer ons om een afspraak in te plannen om uw assortiment te evalueren en de marktsituatie te bespreken.