Veel volatiliteit verwacht in papier- en kartonprijzen voor begin 2024

De markt voor papier- en karton grondstoffen is nogal chaotisch momenteel. Na een periode van hoge voorraden en een hele lage vraag, daalden de prijzen even. Producenten zagen immers liever lagere opbrengsten dan stilstaande machines. Tegelijkertijd bleven de energiekosten hoog en was vooral de personeelskost ten gevolge de inflatie een echt probleem.

Vandaag zien we eerst en vooral een lager aanbod in hars wat onvermijdelijk een gevolg zal hebben voor de prijzen van lijm en inkt. Die aankomende prijsstijging wordt verder in de hand gewerkt door de koers van de dollar.

Tegelijkertijd zien we een fors afnemende vraag in Europa. Die is zo goed als zeker te wijden aan de actuele geopolitieke context. Maar op ditzelfde moment is de vraag naar pulp vanuit China de voorbije maanden met meer dan 25% gestegen.

Deze situatie is ongekend. Europa verwacht prijsdalingen gezien de economische context en de grondstofleveranciers krijgen fors hogere prijzen door de toegenomen vraag uit China. Deze vraag is niet helemaal verklaarbaar maar wel deels te wijten aan forse investeringen in nieuwe machines.

De conclusie is dan ook dat we in het nieuwe jaar veel volatiliteit mogen verwachten. Leveranciers die grondstoffen op de spot markt inkopen, krijgen het ongetwijfeld lastig. Leveranciers die genoeg voorraden kunnen opbouwen, zullen meer stabiliteit kunnen bieden.

Voorgaande gecombineerd aan een lokale energievriendelijke productie als onderdeel van een circulaire economie blijft nog steeds de beste keuze. Zowel op vlak van ecologie als op vlak van leverbetrouwbaarheid. Wij bouwen graag mee aan uw succes in 2024.

Wil je een snelle update over grondstofprijzen en hoe slimmer inkopen? Contacteer Marc dan spreken we ineens af.