INTERSAC STUDIO

Uw verpakkingsproject wordt werkelijkheid dankzij de Intersac Studio.

Intersac Studio

Uw verpakkingsproject wordt werkelijkheid dankzij de Intersac Studio. Op basis van uw wensen en briefing kunnen we helpen met inspiratie, visie, strategie en uitwerking. Dankzij onze jarenlange ervaring, de kennis van de Beneluxmarkt en een netwerk van specialisten staan we u bij in elke fase van uw verpakkingsontwerp.

Ook voor afzonderlijke onderdelen binnen de creatie van uw verpakkingsoplossing kan u beroep doen op de kennis van hands-on verpakkingsexperts.
1. Workshop packaging opportunities

Op basis van trends en ontwikkelingen, aangevuld met uw eigen bevindingen, bepalen we door middel van een interactieve werksessie waar uw kansen liggen op vlak van ter plaatse in te pakken voeding. De uitkomst is een overzicht van opportuniteiten.

2. Analyse en strategie

Aan de hand van de kansen in de markt duiken we samen in de beschikbare cijfers en marktinformatie. Met uw eindklant voor ogen bepalen we vervolgens de strategie voor uw verpakkingslijn.

3. Concept definitie

De gekozen strategie wordt afgetoetst met de beschikbare merkelementen en randvoorwaarden op basis waarvan conceptvoorstellen worden uitgewerkt. Op basis van een inhoudelijke werksessie definiëren we samen het beoogde concept.

4. Visie en creatie

De verfijning van het beoogde concept leidt tot een visie die doorvertaald wordt naar een creatieve uitwerking. Op basis van een op voorhand aantal bepaalde herwerkingen komen we uiteindelijk tot de finale creatie.

5. Prototypes of monsters

Het uitgewerkte creatieve concept leidt tot de selectie en oplevering van stalen. Niet bestaande referenties worden als prototype aangemaakt op basis van een gedetailleerde briefing. Daarna volgt overleg voor verdere feedback.

6. Realisatie en testing

In de ontwerpfase van een nieuwe verpakkingslijn is testen belangrijk. Idealiter gebeurt dit in een klantenomgeving waarmee de realisatie van het ontwerp grondig geëvalueerd kan worden.

7. Sjablonen en BAT

Na een succesvolle test wordt het verpakkingsontwerp finaal opgemaakt aan de hand van een verpakkingssjabloon. Dit leidt uiteindelijk tot een finaal goed te keuren BAT. Hier zijn vooral de technische vereisten van het hoogste belang.

8. Clichés en opstart

De opstart van de productie kan pas gebeuren als het cliché van de verpakking gerealiseerd is. Gezien het belang van de eerste productie doen we dit graag in samenspraak en liefst als team dicht bij onze productielijnen.

INTERESSANT?

Wilt u uw project aan ons toevertrouwen en graag een offerte ontvangen? Of wilt u meer informatie ontvangen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. We zullen zo snel mogelijk met u contact opnemen.
Contacteer ons