Grote zorgen over energiekosten

De stijgende energiekosten zijn alomtegenwoordig in het nieuws. Na Covid en gigantisch stijgende grondstofprijzen wordt onze sector nu ook getroffen door enorme verhogingen van energiekosten. Misschien zal de inflatie binnenkort wat afvlakken maar in de tussentijd make lokale productiebedrijven zich grote zorgen over energiekosten. We volgen de situatie in detail op en denken na over maatregelen in functie van scenario’s voor het laatste kwartaal.

Zowel bij ons als in de USA blijft de hoge inflatie een aandachtspunt. Eind augustus hebben centrale banken maatregelen afgekondigd met onder andere een rentestijging die sinds heel lang niet meer gezien was. De olieprijzen stabiliseerden met de hoop op een extra productie in Iran maar intussen zijn er productieproblemen in Saudi-Arabië waardoor er nog geen grote prijsdaling is ondanks de te verwachten dalende vraag de komende maanden.

Helemaal anders is de situatie op vlak van elektriciteit. Deze prijs is direct gekoppeld aan de gasprijs. Gasprijzen blijven zeer hoog door het wegvallen van de volumes uit Rusland via de Nord Stream 1 pijplijn en de vertraging van de aangekondigde gasleveringen uit Amerika. Tegelijkertijd maakt men zich zorgen over de productie in de Franse nucleaire centrales. De verstoorde aanlevering van steenkool door het historische lage waterpeil van de Rijn heeft een extra verhoging van de elektriciteitsprijs veroorzaakt.

Het is nu wachten op wat het European Energy Council gaat beslissen. Bovendien dient dit nog vertaald te worden in nationale maatregelen. In de tussentijd zien we de energieprijzen reeds verviervoudigen en is het pessimistische scenario zelfs een prijs die achtmaal hoger ligt dan die van het derde kwartaal. Nu al is het effect hiervan te zien. Alle grondstofleveranciers rekenen energietoeslagen of aanmerkelijk hogere prijzen aan voor het laatste kwartaal. Dezelfde extra kost komt er ook bij voor onze eigen productiebedrijven.  

Intersac heeft voldoende voorraden en lopende grondstoforders om zijn klanten verder te bevoorraden. Toch dienen we de situatie op de voet te volgen gezien bepaalde leveranciers al beslist hebben om de productie geheel of gedeeltelijk stil te leggen. Ook in ons land zien we productiebedrijven die de lijnen stil leggen en in technische werkloosheid gaan. In functie van de korte termijn evolutie van energieprijzen zullen ook wij moeten kijken hoe we de volgende maanden nog rendabel kunnen produceren.

In ieder geval is het duidelijk dat er iets vanuit de overheid moet gebeuren. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne hebben ons geleerd dat lokale productie belangrijk en zelfs noodzakelijk is. Onze planeet, onze gezondheid en ons welzijn is bovendien gebaat bij een lokale energievriendelijke productie van recycleerbare verpakkingen op basis van duurzame grondstoffen. Dat is waar we bij Intersac elke dag voor opstaan en dat zullen we blijven doen, ook in moeilijke omstandigheden als de economische omstandigheden het tenminste nog toelaten.

Meer weten over de energieproblematiek? Contacteer ons.