De verpakkingsmarkt blijft volatiel

Na een jaar vol ellende met prijsopslagen en veel te lange levertijden van zowat alle materialen, kondigt het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zich niet minder gemakkelijk aan. Meerdere factoren hebben hun invloed op de verpakkingsmarkt die daardoor erg volatiel lijkt te worden. Een nauwgezette opvolging van alle ontwikkelingen blijft noodzakelijk om de bevoorrading van verpakkingen aan reële prijzen veilig te stellen. Andermaal blijkt dat lokaal inkopen vele voordelen heeft.

Krijgen we een recessie?

Steeds meer zien we signalen dat de vraag terugloopt. De vrees voor een algemene recessie zit er goed in. Voorraden die opgebouwd werden tijdens het afgelopen jaar uit schrik om minder papier en karton ter beschikking te hebben die blijven nu wat langer staan. De kleine groeivertraging leidt echter nog niet tot lagere prijzen helaas. De gemiddeld hogere energiekosten, de recente inflatie en de stijgende loonkosten zorgen ervoor dat de gemiddelde prijzen hoog blijven. En zelfs verder stijgen. Als de recessie toeslaat wordt er op langere termijn mogelijks een neerwaarts effect verwacht maar daarvoor is het nog te vroeg.

Lonen in heel Europa stijgen

Inflatie en de erg beperkte arbeidsmarkt stuwen de lonen omhoog. Zeker in een industriële omgeving is het erg lastig om goede mensen te vinden. Op Europees vlak hebben meerdere landen in onze industrietak al loonsverhogingen toegekend ten gevolge van de hoge inflatie. België is hier voorlopig koploper met een loonindexatie van 10,5% in januari boven op de reeds toegepaste verhoging in 2022. De krappe arbeidsmarkt en de ambitie om minimumlonen overal te verhogen doet de lonen in heel Europa versneld stijgen.

Energietarieven van nieuwe contracten zijn een veelvoud van wat ze waren

De energieprijzen zijn teruggevallen ten opzichte van de piekprijzen in augustus en september. De zachte weersomstandigheden tot nu toe deze winter hebben daar zeker aan geholpen. Vele bedrijven moeten echter aflopende energiecontracten vernieuwen en zien daarbij tarieven die een veelvoud zijn van wat ze vroeger betaalden. In Frankrijk blijven de problemen met de kerncentrales aanslepen en dat weegt op onze lokale energiebevoorrading. Cruciale vragen zijn echter hoe de oorlog in Oekraïne verder verloopt en wat de prestaties zullen zijn van de Europese- en Amerikaanse markten.

Plantaardige materialen variëren in functie van de oogst

Grondstoffen op basis van plantaardige bronnen, zoals bepaalde lijmen of waslagen, kennen een invloed van de oogsten in 2022. De bijzondere weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat bepaalde oogsten veel minder goed zijn en andere dan weer goed. Sommige materialen stijgen verder door en andere dalen licht. Een heroverweging van in te zetten materialen, binnen de haalbare mogelijkheden, is dan ook een slimme tactiek om te trachten nadelige prijseffecten uit te vlakken. Een te hoge vraag naar alternatieve materialen doet echter de prijs verder stijgen. In detail analyseren is hier dan ook de boodschap.

Wat gebeurt er nu China weer open gaat?

China is de extra grote beïnvloeder van het mondiale prijspeil inzake verpakkingen en zijn grondstoffen. Nu het land na 3 jaren zijn grenzen weer opent, ondanks het wederom gestegen aantal corona besmettingen, zal de economie wellicht weer aantrekken. Dus ook de vraag naar grondstoffen. Sommige producenten van papier bobines of karton zien het misschien graag gebeuren. Voorraden gaan dan sneller de deur uit en het prijsniveau is niet geneigd te dalen. Andersom zal ook de import van verpakkingen uit China wellicht weer actiever worden al is de vraag of het vertrouwen nog groot genoeg is. Ook de invloed van energie- en loonkosten op het transport helpt niet in deze.

Intersac speelt kort op de bal en investeert

Samengevat is het een kwestie van al deze factoren op de voet te volgen. Bij Intersac zijn onze contacten met leveranciers nog opgevoerd en checken we wekelijks alle beschikbare informatie. Tegelijkertijd werken we aan nieuwe afspraken inzake energiebevoorrading en wordt het investeringsplan voor 2023 uitgevoerd zoals voorzien. Investeringen zijn noodzakelijk om het hoofd te bieden aan diverse kostenfactoren en zo enerzijds voldoende kritische massa te creëren en anderzijds oplossingen te vinden voor gestegen loonkosten.

In een volatiele markt kan je maar beter lokaal produceren … en het is ook duurzamer

De markt zal in het eerste kwartaal erg volatiel blijven met componenten die stijgen en andere die dalen. We volgen het, zoals gezegd, nauwgezet op en hopen over enige tijd wat rust te zien in de prijspeilen. In ieder geval zal het een kwestie zijn flexibiliteit en reactiviteit. En dan kan je maar beter lokaal laten produceren. Bovendien draag je dan bij aan een lokale circulaire verpakkingseconomie. Dat is volgens ons minstens even belangrijk dan de jacht naar de allerlaagste prijs.